Produktegenskaper, tekniska fakta

Vi har en lättanvänd webbapplikation för att leda och styra ditt företag, din organisation, ditt projekt, din utredning, din utveckling. Glöm de gamla, stora, tröga systemen - nu inför vi framtidens snabba, lätta och enkla IT-lösningar som hjälper Dig att nå Resultat på ett enastående sätt. Vi är unika bland affärssystem och dokumentsystem. Ciro utvecklas i Uppsala Science Park. Vi äger koden och har mycket stora möjligheter att tillfredsställa kundens behov. Den enklaste lösningen för dig är en länk till Ciro där Du direkt erhåller verktygen för din hantering av verksamhetsutvecklingen. Vi kan öppna en Ciro webbplats till Dig "in a second".

Processhantering

Med hjälp av det moderna ledningssystemet Ciro Connections visualiseras verksamheten, organisationen, projektet, utredningen. Vi hjälper Dig att bygga ett antal styrkort/processkort så att Ditt företag blir effektivare. Vart ska du sedan? Och vilka resultat har du tänkt dig? Du utvecklar, leder, styr och följer upp med Ciro. Tydligheten i Ciro är avslöjande om det inte blir som du tänkt dig, och mycket glädjande då framgången är ett faktum.

Dokumenthantering

Ciro Connections håller även ordning och reda på dina dokument, helt integrerat med processhanteringen vilket ger stora möjligheter till en rationell arbetsmetod. Med ett enkelt klick så är Du igång och redigerar ett dokument och alla förändringar av dokumentet sparas i Ciro's historik, det är enkelt att följa ett dokuments liv i Ciro.

Tidsplanering

Planera tiden i dina processer i detalj med Ciro Connections Gantt-schema.

Forum

Håll asynkroniska möten med dina medarbetare med Ciro Connections forum.

Förbättringsarbeten med PDCA

PDCA är en förkortning, som betyder Plan, Do, Check, Act och är en metod inom kvalitetstekniken för systematiskt förbättringsarbete.

Avvikelser

Rapportera in avvikelser som sker i processen. När avvikelsen är rapporterad så kan du enkelt skapa ett förbättringsarbete med PDCA för att se till att avvikelsen inte sker igen.

Tekniska fakta

Ciro Connections bygger på Microsofts .NET-framework och koden är skriven i språket C# (C-sharp). Som databas så används Microsfts SQL Server.

Ciro är utvecklat av CTO Consulting. Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige. E-post: cto@cto.se. Telefon: 018 551 540