Testa ditt företag

Svara på påståendena nedan för att utvärdera kvaliteten i din organisation. Hur väl stämmer påståendena på ditt företag? Du får din poäng direkt och kan jämföra med våra kunder! Om du lämnar kontaktuppgifter i slutet av enkäten så återkommer vi till dig. Vi ger även ut demolicenser till intresserade.

Svara på påståendena nedan för att utvärdera kvaliteten i din organisation. Hur väl stämmer påståendena på ditt företag? Skalan går från 1-5, där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt. Du får din poäng direkt och kan jämföra med våra kunder! Om du lämnar kontaktuppgifter i slutet av enkäten så återkommer vi till dig. Vi ger även ut demolicenser till intresserade.

5
4
3
2
1
1. Vi jobbar systematiskt med vårt kvalitetsarbete, dvs. vi är förberedda inför ISO 9001: 2015
2. Vi jobbar systematiskt med vår miljöpåverkan, dvs. vi är förberedda inför ISO 14 001: 2015
3. Vi jobbar systematiskt med vår arbetsmiljö, dvs. att vi följer standarden OHSAS 18001: 2007
4. Vi har välutvecklade regelverk, rutiner, verktyg och stöd. Det märks att alla vet vad som gäller
5. Vi har en IT-plattform i företaget där vi organiserar arbetet samt ser dess tillstånd och resultat.
6. Det är lätt för mig att rapportera in en avvikelse, ett tillbud eller en olycka, även när jag är i fält
7. Vi är bra på att följa upp dessa avvikelser och på att systematiskt driva förbättringar. (PDCA)
8. Vi har analysverktyg för nyckeltal och avvikelser. De ritar ut diagram och ger kompetensutbyte
9. Vi utvärderar prestandan i företaget under drift och ser varningslamporna långt innan deadline
10. Våra dokument lever och används. Vi kan följa dokumenthistorik och byta dokumenthuvuden
Ditt namn
Företag
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Skicka
Ciro är utvecklat av CTO Consulting. Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige. E-post: cto@cto.se. Telefon: 018 551 540