Kultur och värdegrunder

Vi har starka värdegrunder som leder oss i utvecklingen av Ciro:

Ett företag skall vara till för att tjäna mänsklighetens bästa och agera ansvarsfullt mot samhälle och miljö.

Ett företag skall vara långsiktigt och uthålligt mot sina kunder, partners, leverantörer, ägare och huvudmän

Ett företag skall i sin produktframtagning ansluta sig till relevanta beprövade standards och förhållningssätt utvecklade av våra bästa lärosäten, universitet, högskolor och näringsliv

Ciro ska stödja framtagning av högkvalitativa produkter som gagnar mänskligheten

Varje beslut skall vara grundat på dokumenterad tillförlitlig fakta

Vi finns till för att effektivisera ledningen och styrningen i framtagningen av produkterna hos våra kunder. Det är det absolut viktigaste målet.

Ciro – utvecklat i Sverige av CTO

Ciro är ett webbaserat system för att leda organisationer och företag. Ciro är utvecklat av Uppsalaföretaget CTO Consulting som ägs och leds av Kurt Östman.

Kurt Östman

Är ingenjör och ekonom i botten med lång erfarenhet av projektledning, projektadministration både i stora och små projekt, både inom Sverige och utlandet

Arbetade redan på 80-talet med systematiskt kvalitetsarbete inom kärnkraften i Sverige och Finland

Är i dag mycket intresserad av att utveckla moderna IT-baserade arbetssätt för att leda och styra företag på ett hållbart sätt med värdegrunder förankrade i kundorientering, engagerat ledarskap, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, ständiga förbättringar

Äger företaget CTO Consulting och dess produkt Ciro Connections

Sagt i media

Några exempel där Ciro, CTO eller Kurt Östman nämnts

Ett system för hur man styr företag

"Ett svenskt affärssystem som riktar in sig på den mest centrala affärsprocessen: Hur man effektivast styr ett företag."
Läs mer...

Agilt företag

"Det är intressant det här med agilitet, dvs lättrörlighet och ökad flexibilitet."
Läs mer...

Styrelseportal var ordet

"Det här är exakt vad CTO Consulting och FörändringsAkademin i Uppsala har högsta prioritet på."
Läs mer...

Rätt verktyg för styrelser

"Ingen behöver längre vänta på att informationen ska komma i brevlådan – den finns där ledamoten befinner sig."
Läs mer...

CIRO är ett sätt att mötas på distans

" Ciro är den perfekta lösningen för det asynkrona mötet. Här kan man gå in när det passar en. Man kan gå in vid olika tidpunkter oberoende av var man är eller vad klockan är. Man kan komplettera dokument, man kan lägga in nya, man kan läsa andras inlägg etc."
Läs mer...

Ciro är utvecklat av CTO Consulting. Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige. E-post: cto@cto.se. Telefon: 018 551 540