Så fungerar Ciro

Ciro är inte “ännu ett system”. Det är den instrumentpanel som du har för att få överblick över företagets alla system och händelser. Ciro är ditt hjälpmedel att få struktur och överblick på allt som händer i din organisation.

Du har redan en Powerpoint som du placerat i en mapp på din dator. Dina medarbetare har redan placerat in en större utgift i ert ekonomisystem. Ciro placerar in Powerpointen och utgiften i ett ledningssystem.

Presentationen ska ligga i en mapp och utgiften ska ligga i ekonomisystemet. Men ur ditt perspektiv som ledare så är det delar i företagets utveckling. Ciro har ditt perspektiv. Presentationen ligger därför på plats mellan beslut och att motivera för personalen. Utgiften ligger också på plats mellan beslut av en investering och ett slutmål

Ciro hjälper dig att se hur alla enskilda händelser leder fram till ditt mål.

Fem steg för införa Ciro

Steg 1

Vi utreder tillsammans, vad som ska bli den nya lösningen - ni står för er tid, vi står för vår tid (alltså vi bygger in ett läge för köp)

Steg 2

Vi har bilden klar – hit ska vi, nu bygger vi vägen till målet. Här måste kunden lägga till resurser och vi assisterar i mån av behov, eller tillser att erbjuda anpassade resurser och anpassad styrning

Steg 3

Planen förverkligas – pilotprojektet startar

Steg 4

Kollar att det vi gjort fick önskad effekt. Är vi nöjda går vi vidare och utökar fler enheter, områden

Steg 5

“Standardisera”. Det här blir vårt nya arbetssätt

Ciro är utvecklat av CTO Consulting. Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige. E-post: cto@cto.se. Telefon: 018 551 540